Slovak Flag - Icon Slovak Flag - Icon Slovak Flag - Icon

Prevádzka Matúškovo

Fotografia - Prevádzka Matúškovo

Ponuka nájmu samostatného oploteného areálu, ktorý sa nachádza v areáli spoločnosti Sereďský mäsový priemysel, a.s., prevádzka Matúškovo, vedľa spoločnosti JASPLASTIK-SK spol. s r.o.

Areál je ihneď voľný, obhliadka možná.

Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 8 369m².


Stavba s. č. 903 na parc. č. 5204/2

  • prízemie – výrobné priestory – chladiareň mäsa, údržba, kotolňa, soliareň, manipulačný priestor s mäsom, príjem mäsa, mraziareň mäsa, príprava, umyváreň, elektrická rozvodňa, udiareň, chladiaci sklad, expedícia mäsových výrobkov, sklad balených údenín, balenie údenín, medzisklad, narážka, umyváreň, dezinfekcia, sklad balených údenín, kancelárie, denná miestnosť a všetky okolité miestnosti - celková výmera 2 744 m²
  • poschodie – šatne, kuchynka, 2 sociálne zariadenia, jedáleň, sušiareň a chodba, denná miestnosť, príprava, zásobovací vchod, udiarne, strojovňa, kompresorovňa a všetky okolité miestnosti na I. poschodí - celková výmera 2 744 m²

Ukážka priestorov:

Fotka-priestory Fotka-priestory Fotka-priestory Fotka-priestory Fotka-priestory Fotka-priestory Fotka-priestory Fotka-priestory Fotka-priestory

Ukážka našich mraziarenských boxov

Fotka-boxy - Mraziaci box Fotka-boxy - Mraziaci box Fotka-boxy - Mraziaci box Fotka-boxy - Mraziaci box Fotka-boxy - Mraziaci box

Otvorte si fotogalériu a pozrite si viac fotografií.

Ak ste na našich stránkach nenašli konkrétne informácie, ktoré ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať či už telefonicky alebo emailom a ochotne vám pomôžeme, alebo poskytneme potrebné informácie k vašej spokojnosti.